• info@turkiyeplatformu.com
  • 0 (546) 454 99 98

Uygulamalı Tiyatro

179 ZİYARETÇİ
  • ÜRÜN KODU: 06062017
  • FİYATI: TL

Çocuğa tiyatro’nun yararları:

Tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Çocuk yaşamla bağını oyun yolu ile kurmaya başlar. Çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. Duygularını tanıma ve bunları ifade etmesi açısından bakıldığında çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklarımız sanattan, tiyatrodan, yaratıcı dramadan mutlaka yararlanmalıdır.

1. Sadece izleyerek, taklit ederek yaşamı öğrenmeye keşfetmeye başlarlar.
2. Bir tiyatro grubu içindeyse rol repertuarını genişletebilir. Böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler.
3. Yine bir tiyatro ya da drama grubundaysa dayanışmayı, destek olmayı öğrenirler.
4. Yaşamı daha iyi anlamlandırabilirler.
5. Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
6. İletişim kurmayı öğrenirler.
7. Sevgi, barış, birlik olma gibi evrensel değerleri öğrenirler.
8. Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişirler.

Firma Bilgileri

ANTİKYATRO
0 (553) 050 9031 Firmaya Git